Liv Tyler
Amanda Peet

Paula Abdul

Paris Hilton and Kim Kardashian

Janet Jackson